• 29.06.2019 | Manifestació Orgull

    A la carta Retransmissions
    Retransmissió de la manifestació de l'Orgull LGTBI+ de València de 2019.