• Capítol 111: Els anells

    A la carta L'Alqueria Blanca
    Don Anselmo arriba a l'Alqueria per fer que Raquel es repense la decisió de tornar amb Robert. Don Miquel i Rafel tanquen el tracte amb la companyia elèctrica per a instal·lar el transformador. Teresa descobreix que Victòria trama alguna cosa amb Blai. Anna i Diego tornen al poble i anuncien que volen tindre el xiquet a Califòrnia. Sento i Tonet organitzen una festa sorpresa per a l'adéu de Xavi.