• Capítol 174: Cavalcada de Reis

    A la carta L'Alqueria Blanca
    López Campos es fa càrrec dels deutes dels Domènech a canvi d'unes contraprestacions que afecten de ple la relació d'Álvaro i Anna. Roc, que comença a veure com canvia la naturalesa dels seus sentiments cap a Blanca, ordeix un pla per acomplir el seu acord amb Narcís. Pel seu costat, Asun s'esforça perquè la reaparició dels seus símptomes no altere la felicitat de la família en Reis.