• Capítol 70: Quan torna el passat

    A la carta L'Alqueria Blanca
    Raquel soluciona el tema de Picó i es queda al poble definitivament. Blai i Diego arriben des de Califòrnia. Blai s'assabenta de les relacions entre els Pedreguer i els Falcó. Xavi crida al poble i sembla que no li agraden les confiances entre Tommy i sa mare. Blanca decideix ajudar Conxeta i li ofereix un lloc a sa casa.