• Capítol 6: Flor

    A la carta Les de l'hoquei
    En veure perillar la seua relació de parella, Flor decideix marxar d’amagat a Buenos Aires en acabar un important partit per a celebrar el seu aniversari amb Valen. Terrats entrena ara les xiques amb mà dura tot preparant-se per a enfrontar-se a les seues rivals de l’Olímpic. Anna cada vegada se sent més al pou i més sola, fins al punt d’arribar al límit.