• Nous ponts, noves ruralitats

    A la carta Documentals
    El documental tracta sobre el Batxillerat a Vilafranca i l’oportunitat educativa i social que això suposa per als joves de la zona. El producte audiovisual, fruit de la recerca, pretén mostrar i tractar d’entendre com canvia la vida dels joves en un territori en disposar d’un nou servei, en aquest cas educatiu, de tal importància.