• Colors ballarins

    Fer un experiment amb Ram, i amb llet pel mig, pot resultar quasi impossible, però, amb tot, Data intentarà ensenyar-nos com fer ballar els colors.