• La Rosa dels Vents

    Una forta ventolera ha deixat a Butoni sense pastís. Les feretes ens canten sobre els diferents vents que se'l poden haver emportat. Si veus un ovni amb espelmes pot ser siga el pastís, corre i pensa un desig.