Misterioses ciutats d'or

Només tres xiquets podran descobrir les set ciutats amagades per la civilització de Mu. Per a fer-ho, necessitaran estar junts i el gran poder del Sol.