• Quina ventolera!

    Les feretes preparen una festa sorpresa a Butoni perquè és un gran espantador. Però el pastís que Quarantamaula li ha fet ix volant a causa del vent. Mentre les feretes intenten descobrir què és el que ha passat, Butoni, que ha descobert que el pastís s’ha esclafat en terra, acaba preparant-ne un altre per a totes.