• Els números

    La Colla Júlia i Gilbert
    Gilbert aprén a comptar amb ajuda de la seua amiga Júlia.