• Mateu s'enfada

    La Colla Nina de l'espai
    Nina descobreix que és meravellós abraçar, recordar bons moments i estimar els amics. Mateu entendrà bé que no serveix de res enfadar-se.