• Mateu s'enfada

    Nina descobreix que és meravellós abraçar, recordar bons moments i estimar els amics. Mateu entendrà bé que no serveix de res enfadar-se.