• 07.12.2018 | Desemparats

    Notícies Punt docs
    Entre gener i setembre d’aquest any han arribat 622 menors no acompanyats a la Comunitat Valenciana. Transiten per diversos països en condicions molt precàries, van de frontera en frontera i quan arriben ací són acollits i tutelats per institucions públiques i ONGD. En complir 18 anys han d’abandonar els pisos tutelats i es troben al carrer. En Punt Docs coneixerem quina és la resposta a la situació d’aquestes persones i coneixerem casos de joves que han superat aquests entrebancs i lluiten per integrar-se al nostre país.