• 29.06.2018 | Cadàvers de formigó

    Notícies Punt docs
    La crisi econòmica i financera de l’any 2008 va deixar molts cadàvers de formigó. Promocions immobiliàries, PAIS, urbanitzacions començades i deixades a mig fer. Amb la recuperació econòmica, alguns d’aquests cadàvers reviscolen, però la majoria són fantasmes enmig del no-res.