• Els bancs només podran desnonar després de 12 mesos d'impagament d'hipoteca

  Notícies Societat | 11/09/2019 18:49
  À Punt NTC

  El Tribunal Suprem ha sentenciat que s'ha d'aplicar la llei de contractes del crèdit immobiliari, més coneguda com la llei hipotecària, per a determinar la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat d'un préstec. Per tant, els bancs només podran començar el procediment de desnonament si hi ha 12 quotes impagades.

  El banc també podrà actuar quan hi haja un deute del 3% del capital de la hipoteca en la primera meitat de la vida del préstec o quan siga de 15 quotes o el 7% en la segona meitat.

  Fins ara, les clàusules de venciment anticipat dels préstecs hipotecaris donaven potestat als bancs per a exigir de colp tot el que restava de préstec quan es produïa algun incompliment per part del client. Així, si ja hi havia hagut un impagament, com que el prestatari no podia tampoc pagar tot el préstec d'una vegada, les entitats –el prestador– iniciaven el procediment de desnonament.

  El Suprem assenyala que, segons el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un contracte hipotecari no pot subsistir sense garantia, és a dir, l'immoble. Per tant, si se suprimira la clàusula que fixa aquesta garantia, el contracte seria nul.

  Però això suposa per al client conseqüències no desitjades, com l'obligació de tornar la totalitat del saldo viu del préstec i la pèrdua dels avantatges fiscals legalment previstos per a l'execució hipotecària.

  Pel que fa a les execucions hipotecàries en curs, el Suprem entén que les que estan relacionades amb préstecs que van expirar abans de l'entrada en vigor de la llei hipotecària de 2013 haurien de ser sobresegudes.

  Quant als préstecs vençuts després d'aquesta data, hauran de tindre's en compte els criteris de la llei de crèdit immobiliari aprovada enguany.